ਕਾਰਫਿਰੋ ਕੈਸਟਨਹੋ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ / ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸਵਰਗ:

ਘਟਨਾ 03 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ.

ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਕੁੰਗ ਫੂ ਤੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੱਕ.