ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ

ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ / ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸਵਰਗ: